Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn

Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn

- Nyhet - | Skola och pedagogik | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn riktar sig till dig som arbetar med barn eller är förälder. Utbildningen erbjuder insikter och verktyg för att förstå och hantera barns stress.

Genom en kombination av konkreta modeller, forskning och praktiska exempel lär du dig att identifiera barns stress och hur du kan stötta dem mot lugn och trygghet.

Maria-Pia visar hur du kan arbeta med barns känslor, utveckla deras känslospråk och implementera återhämtnings- och självmedkänslaövningar som bidrar till minskad stress och främjar hälsa.

Denna kurs är en viktig resurs för alla som vill stödja barns emotionella utveckling för att kunna hantera stress på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2024-03-22

Innehåll

  • Grundläggande förståelse för stress
  • Identifiering av barns stress
  • Känslohanteringens roll
  • Att arbeta med känslor och stressförebyggande insatser
  • Förståelse för barns behov av återhämtning
  • Självmedkänsla som verktyg
  • Praktiska övningar och reflektion
  • Forskningsbaserade modeller och metoder

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn

Utbildare Maria-Pia Gottberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

1. Vad är stress?Prova!

I detta delmoment utforskas stress som en komplex reaktion där kroppen både psykologiskt och fysiskt svarar på upplevda stressfaktorer, vilka varierar från individ till individ. Du får veta lite om hjärnans respons på upplevda hot jämfört med belöningar och att genetiska och miljömässiga villkor påverkar stresskänsligheten.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Hjärnans motivation och överlevnadssystem

I detta delmoment introduceras Paul Gilberts modell för att förstå hjärnans motivations- och överlevnadssystem genom tre evolutionära system: fight-flight-systemet, utforskandesystemet och trygghetssystemet. Modellen hjälper oss att förstå våra reaktioner och inbyggda stressystem, samt hur dessa system interagerar med våra känslor och beteenden i olika situationer.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Hur upptäcker vi stress hos barn och orsaker till stress

I detta delmoment får du förståelse för hur du kan upptäcka stress hos barn. Maria-Pia betonar vikten av att vara lyhörda för barns signaler på stress, såsom aggression, rastlöshet, passivitet, eller apati, och att vuxnas stress har stor påverkan på barn.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Forskning om barns stress

I detta delmoment berättas om en finsk studie på förskolebarn, där barnens kortisolnivåer mättes under en dag. Studien visade på variationer i kortisolnivåerna, vilket indikerar olika grader av stress och ångest bland barnen. Du får också tips på hur ni kan anpassa verksamheten för att kunna reglera ner stressnivån.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Konkretisera och synliggör känslor

Här betonas vikten av att regelbundet och metodiskt arbeta med känslor för att minska stress och skapa lugnare barngrupper. Genom att utforska och leka fram kunskap och redskap om känslor hjälper vi barnen att lära sig hantera både egna och andras känslor.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

6. Reflektion

I detta delmoment lyfter Maria-Pia tanken att det inte alltid är lika självklart att barn får lära sig om känslor som hur man beter sig i trafiken eller hur man äter med kniv och gaffel. Hon presenterar ett antal frågor som ett verktyg för reflektion (enskilt eller tillsammans med kollegorna på arbetsplatsen) kring hur arbetet med känslor och stress ser ut hos er.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

7. Känslans abc

Här utforskas sambandet mellan att utveckla ett brett ordförråd och att få ett rikt känsloregister. Det är nämligen så att ju rikare emotionellt språk, desto rikare känsloliv och förmåga att förstå och hantera känslor och därmed även stress.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

8. Vi är konstruerade för att klara stress

I detta delmoment betonas vikten av återhämtning och vila med en jämförelse mellan människor och andra däggdjur. Det är snarare bristen på återhämtning än stressen i sig som leder till negativa hälsokonsekvenser. Vidare belyses barns naturliga förmåga till återhämtning och hur vuxna kan främja goda vanor för vila och avslappning.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

9. Självmedkänsla

Här får du bekanta dig med begreppet självmedkänsla som är ett effektivt sätt att dämpa självkritikens skadliga effekter och andra stressorer. Maria-Pia berättar hur självmedkänsla kan främja psykisk hälsa. Du får både forskningsresultat och en enklare guide för hur du kan utöva självmedkänsla och, som ett nästa steg lära barn aktivera självmedkänsla.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

10. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildaren kursen.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att upptäcka, förebygga och motverka stress hos barn 1145 1 1995 Lägg i varukorg

Kontakt