Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Ledarskap | 1 timme och 21 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om coachande ledarskap och utveckla dina ledarskapsfärdigheter online med vår utbildning. Få tillgång till kunskapen du behöver för att bli en framgångsrik ledare idag.

Utbildningen Coachande ledarskap riktar sig till ledare som vill få en ökad förståelse och engagemang hos sina medarbetare. Du får ta del av forskning kring hur olika generationer ser på motivation, vilka individuella drivkrafter som finns samt hur du kan anpassa din kommunikation utifrån detta för att optimera dina medarbetare. Du får även lära dig en modell för det coachande samtalet och hur du skapar en fungerande coachplan.

Relevanta nyckelord: Ledarskap, coachning, feedback, självledarskap, målstyrning, kommunikation, motiverande samtal, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Finn individens drivkraft och anpassa kommunikationen
  • Generationsskillnader angående motivation
  • Skillnaden mellan coachning och mentorskap
  • Värderingar i det coachande samtalet
  • Att skapa en coachplan
  • Modell för det coachande samtalet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Coachande ledarskap

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

1. Coachning och mentorskap

I det här delmomentet förklarar Anders bakgrunden och begreppen kring mentorskap.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

2. Coachande ledarskap och värderingarProva!

Anders fokuserar här på värderingar och visionstänkande inom coachande ledarskap.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

3. Motivation och drivkrafter

I det här delmomentet går Anders igenom forskning och en förklaringsmodell samt generationsskillnader avseende drivkrafter.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

4. Modell för det coachande samtalet

Anders ger dig en modell för att arbeta med coachande samtal.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

5. Din egen coachplan

I det här delmomentet hjälper Anders dig att skapa en fungerande coachplan.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

6. Mina bästa tips

I det avslutande delmomentet delar Anders med sig av sina bästa tips.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Coachande ledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Coachande ledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Coachande ledarskap 219 1 2805 Lägg i varukorg

Kontakt