Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Skola och pedagogik | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli redo för framtidens arbetsmarknad genom att lära dig om hur den fungerar. I den här onlineutbildningen lär du dig hur man kan sammanlänka skolan och arbetsmarknaden.  

Den här utbildningen riktar sig till skolpersonal, främst på gymnasiet, och passar även gymnasieelever, arbetssökande och andra som önskar få förståelse för vad som krävs för framtidens arbetsmarknad. Utbildningen belyser steg som behöver tas i riktning mot att utveckla individer som möter arbetsgivares behov och hur skolan har en viktig roll för att hjälpa elever att förbereda sig på vilka förväntningar de behöver leva upp till för att söka, få och behålla en anställning.

 

Relevanta nyckelord: Skolans roll, utbildningsreformer, kompetensbehov, entreprenörskap, digitalisering, samhällsutveckling, arbetslivets krav, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vem blir vinnare på framtidens arbetsmarknad?
  • Trender som påverkar samhällets utveckling
  • Vad är skillnaden mellan affärsmannaskap och entreprenörskap?
  • Hur tänker en arbetsgivare?
  • Vad går en arbetsplats ut på?
  • Vad behöver elever bli bättre på för att matcha en arbetsgivares behov?
  • Vad krävs av skolan för att skapa rätt förutsättningar för eleverna?
  • Att arbeta vidare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknadProva!

Utbildare Niclas Mårdfelt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

1. Vem blir vinnare på framtidens arbetsmarknad? Del 1

I delmomentet går Niclas igenom faktorer som utvecklar eleverna i rätt riktning.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. Vem blir vinnare på framtidens arbetsmarknad? Del 2

I delmomentet förklarar Niclas vad skolan behöver fokusera på att lära ut.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. Trender som påverkar samhällets utveckling

I delmomentet förklarar Niclas hur trender styr i vilken riktning samhället utvecklas.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. Affärsmannaskap

I delmomentet klargör Niclas vad affärsmannaskap handlar om.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. Entreprenörskap

I delmomentet klargör Niclas vad entreprenörskap handlar om.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. Vad går en arbetsplats ut på?

I delmomentet förtydligar Niclas vad arbetsplatser handlar om.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. Hur tänker en arbetsgivare?

I delmomentet går Niclas in på hur en arbetsgivare resonerar.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. Vad behöver elever bli bättre på för att matcha arbetsgivares behov? Del 1

I delmomentet går Niclas igenom steg för steg vad som gör en person jobbmatchad och attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

9. Vad behöver elever bli bättre på för att matcha arbetsgivares behov? Del 2

I delmomentet förklarar Niclas hur elever kan minska tröskeln för arbetsgivare att vilja anställa dem.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

10. Att arbeta vidare

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips för det fortsatta arbetet.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad 619 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt