Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation

Kommunikation | 2 timmar och 38 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig teknikerna för effektiv kommunikation och förbättra dina relationer, karriär och liv med vår utbildning online. Börja din resa idag!

Effektiv kommunikation riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga, din förmåga att samspela med andra och din förmåga att nå fram. Utbildningen passar dig som är ledare, medarbetare eller som arbetar med samtal med människor. Utbildningen är särskilt lämpad för dig som har personalkontakt i någon form.

Du får verktyg för att bli mer medveten om dig själv och det som påverkar dig och ditt sätt att kommunicera. Utbildningen ger verktyg och tekniker för hur du når fram med det du vill säga, undviker missförstånd, hanterar svåra samtal och konfliktfyllda situationer och hur du blir bättre på att förstå andra.

Resultatet blir bättre samarbete, ökad effektivitet, starkare relationer och en skönare vardag. En komplett kommunikationsutbildning.

Uppdaterad/Granskad: 2023

Innehåll

  • Förståelse för vad som påverkar kommunikationen mellan människor
  • Ge och ta emot feedback
  • Verktyg för konflikthantering och problemlösande samtal
  • Tekniker för tydlig, effektiv och stödjande kommunikation
  • Framgångsrik frågeteknik
  • DISC
  • Kroppsspråk och spegling
  • Hur vi bygger förtroende och uppträder respektfullt
  • Vanliga fallgropar vid muntlig kommunikation

Delmoment

0. Introduktion till kursen Effektiv kommunikation

Utbildare Lotta Fogel presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

1. Kommunikationens grunder

Lotta inleder kursen med att redogöra för grundtankar kring vad som gör kommunikation effektiv.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

2. Verktyg för medveten kommunikation - Del 1

Med hjälp av kommunikationskuben får du lära dig att bli medveten om din upplevelse av kommunikationssituationen. Lotta utbildar om skillnaderna mellan att observera, att tolka känslor, att vilja och att ha behov.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

3. Verktyg för medveten kommunikation - Del 2

I den andra delen om hur du kan nyttja Kommunikationskuben får du råd om hur du på bästa sätt lär dig att kommunicera det du upplever.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

4. Verktyg för medveten kommunikation - Del 3

I den avslutande delen om Kommunikationskuben får du lära dig hur du tar in motpartens kommunikation.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

5. Feedback - Del 1 - Att ge feedback

Lotta lotsar dig genom utbildningen och du har nu kommit till dess tredje ämnesområde; feedback.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

6. Feedback - Del 2 - Att ta emot feedback

I delmomentet får du lära dig att framgångsrikt ta emot feedback.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

7. Feedback - Del 3 - Beröm

I det avslutande delmomentet om feedback utbildar Lotta i hur du framgångsrikt hanterar beröm.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

8. Konflikthantering - Del 1

I den första delen om konflikthantering utbildar Lotta om verktyg för konflikthantering och problemlösande samtal.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

9. Konflikthantering - Del 2

Lotta lär ut två modeller för konfliktlösande samtal.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

10. Kommunikationsstilar och anpassad kommunikation - Del 1

I delmomentet får du lära dig om olika kommunikationsstilar och hur du kan anpassa dig till motparten för att bli mer framgångsrik i din kommunikation.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

11. Kommunikationsstilar och anpassad kommunikation - Del 2Prova!

I delmomentet får du lära dig att använda DISC-modellen för att kommunicera mer framgångsrikt.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

12. Ordlös kommunikation

80 procent av det människan kommunicerar beror på icke-verbal kommunikation. I det avslutande delmomentet utbildar Lotta i hur du använder kroppsspråk och ögonkontakt på bästa sätt.

Utbildare: Charlotte Fogel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Effektiv kommunikation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Effektiv kommunikation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Effektiv kommunikation 199 1 2910 Lägg i varukorg

Kontakt