Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

Verksamhetsutveckling | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grunderna i ekologiskt hållbar utveckling och bli en ledande expert inom ditt fält med vår grundkurs. Börja din utbildning online idag!

Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs ger dig möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom området samtidigt som du får med dig konkreta verktyg som du kan använda för att arbeta med frågorna i din verksamhet. Ekologisk hållbarhet handlar om så mycket mer än att köpa in ekologiska produkter. Om du vill utveckla kunskaper för att kunna minska er miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling är den här grundkursen en bra start.

Utbildningen vänder sig till såväl ledare som medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor som vill arbeta strukturerat med ekologiskt hållbar utveckling inom sina verksamheter.

Relevanta nyckelord: Hållbarhet, miljö, gröna initiativ, cirkulär ekonomi, hållbar utveckling, gröna affärsmodeller, ekologisk

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Hållbar utveckling
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Koldioxid, olika kategorier av utsläpp och hur du kan påverka dem
  • Energi, förnybara energikällor och hur du kan minska er energianvändning
  • Avfall, avfallstrappan och hur du kan minimera ert avfall
  • Att arbeta strukturerat med ekologisk hållbarhet
  • Att ställa krav på ekologisk hållbarhet i upphandlingar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

Utbildare Maria Karlsson presenterar kursens syfte, målgrupp, innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. Introduktion till hållbar utveckling

I delmomentet introducerar Maria begreppet hållbar utveckling.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Introduktion till ekologisk hållbarhet

I delmomentet ger Maria en introduktion till ekologisk hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. Koldioxid

I delmomentet tar Maria upp koldioxidutsläpp.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. EnergiProva!

I delmomentet fokuserar Maria på energi och hur organisationer kan tänka vid inköp av energi samt hur ni kan minska er energianvändning generellt.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

5. Avfall

I det här delmomentet fokuserar Maria på avfall och hur organisationer kan planera för att minska mängden avfall.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

6. Arbeta strukturerat med ekologisk hållbarhet

I delmomentet går Maria igenom ett antal tips och presenterar en fyrstegsmodell med frågor som en organisation kan ställa sig för att arbeta strukturerat med ekologiskt hållbar utveckling.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

7. Ekohållbarhet i upphandling

I delmomentet går Maria igenom råd och rekommendationer kring hur ni kan tänka när organisationen ska ställa krav på ekologiskt hållbar utveckling i upphandlingar.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs 561 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt