Entreprenadjuridik - Intressanta rättsfall inom entreprenadrätten

Entreprenadjuridik - Intressanta rättsfall inom entreprenadrätten

Juridik | Sälj och marknad | 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen går igenom ett urval av domstolsavgöranden på entreprenadrättens område för att belysa viktiga och ständigt återkommande frågor kring hur några av standardavtalens bestämmelser har tolkats av domstolarna.

Relevanta nyckelord: Byggkontrakt, Upphandling, Byggnadslagstiftning, Skadestånd, Tvistelösning, Fastighetsrätt, Arbetsrätt, Entreprenadrätt

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Kan en otillräcklig lösning vara rätt i en utförandeentreprenad?
  • Vilka krav kan ställas på en entreprenörs redovisning när arbeten utförs på löpande räkning?
  • Vilka följder kan det få om en ändring av standardavtalets bestämmelser inte görs på rätt sätt?
  • Kan man få ersättning för att avhjälpa fel innan felavhjälpande har skett?
  • Vilka kostnader är ersättningsgilla inom ramen för ett felavhjälpande?

Delmoment

0. Introduktion till Entreprenadrätt - Intressanta rättsfall

Utbildare Pontus Orustfjord presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

1. Restaurang Pelé

I delmomentet tar Pontus upp en fråga kring omfattningen av entreprenörens ansvar för en teknisk lösning inom ramen för en utförandeentreprenad.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

2. NybropalatsetProva!

I delmomentet tar Pontus upp frågor om vilka krav som ställs på en entreprenörs ekonomiska redovisning när arbetena utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

3. Brister i de administrativa föreskrifterna

I delmomentet går Pontus igenom ett avgörande från Svea hovrätt angående formkrav för att göra ändringar i de administrativa föreskrifterna för en entreprenad.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

4. Kan du få ersättning för att avhjälpa fel innan felavhjälpande har skett?

I delmomentet går Pontus igenom ett avgörande från Högsta domstolen som tar upp frågan om en beställare kan ha rätt till ersättning för att avhjälpa fel innan det att något felavhjälpande har skett.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

5. Vilka kostnader är ersättningsgilla inom ramen för ett felavhjälpande?

I delmomentet går Pontus igenom ett avgörande från Högsta domstolen som berör frågor kring vilken typ av kostnader som är ersättningsgilla inom ramen för ett felavhjälpande.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Pontus Orustfjord
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Entreprenadjuridik - Intressanta rättsfall inom entreprenadrätten och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Entreprenadjuridik - Intressanta rättsfall inom entreprenadrätten måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Entreprenadjuridik - Intressanta rättsfall inom entreprenadrätten 1079 1 2480 Lägg i varukorg

Kontakt