Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Vård och omsorg | 1 timme och 56 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2024-04-30.
Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Lär dig om samhällets syn på etik och moral med vår utbildning online. Du får en djupare förståelse för moralens roll i samhället och hur det påverkar våra liv. Börja lära dig idag!

Den här utbildningen är baserad på utbildarens läromedel Etik och människans livsvillkor som är avsedd för studerande på Vård- och omsorgsprogrammet och Yrkeshögskolan samt som kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen berör frågor om etik, livsåskådningar, kulturer, normer, värderingar, syn på hälsa, ohälsa och funktionsvariationer samt utmaningar inom vård och omsorg. Utbildningen lägger vikt vid vårdpersonalens empatiförmåga, kommunikation och bemötande.

Relevanta nyckelord: Moraliska dilemman, Etiska principer, Etiska beslut, Etiska frågor, Etiska värderingar, Etisk analys, Etik och teknologi, Etik och hälsa

Publicerad: 2019-11-27

Innehåll

  • Kultur
  • Livsåskådning och människosyn
  • Hälsa, ohälsa och kultur
  • Normer, värderingar och ideal
  • Etik i teori och praktik
  • Att möta skillnader och olikheter
  • I mötet med brukare och patienter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Etik och människans livsvillkor

Utbildare Katri Cronlund presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

1. Kultur del 1

I delmomentet tar Katri upp individ- och grupporienterade kulturer. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

2. Kultur del 2

I delmomentet berör Katri normer och värderingar. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

3. Kultur del 3

I delmomentet tar Katri upp minoriteter.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

4. Livsåskådning och människosyn del 1

I delmomentet berör Katri olika religioner.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

5. Livsåskådning och människosyn del 2

I delmomentet tar Katri upp olika ideologier.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

6. Livsåskådning och människosyn del 3Prova!

I delmomentet går Katri in på människosyn.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

7. Hälsa, ohälsa och kultur del 1

I delmomentet tar Katri upp synen på sjukdom.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

8. Hälsa, ohälsa och kultur del 2

I delmomentet berör Katri livslängd och hälsotillstånd.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

9. Hälsa, ohälsa och kultur del 3

I delmomentet berör Katri olika sektorer inom sjukvård.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

10. Normer, värderingar och ideal del 1

I delmomentet tar Katri upp äldreomsorg.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

11. Normer, värderingar och ideal del 2

I delmomentet behandlar Katri värdegrunds- och integritetsfrågor.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

12. Etik i teori och praktik del 1

I delmomentet går Katri igenom etik, moral och fri vilja.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

13. Etik i teori och praktik del 2

I delmomentet går Katri igenom olika etiska synsätt.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

14. Att möta skillnader och olikheter del 1

I delmomentet berör Katri frågor om livsvillkor.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

15. Att möta skillnader och olikheter del 2

I delmomentet tar Katri upp diskriminering.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

16. I mötet med brukare och patienter del 1

I delmomentet berör Katri förhållningssätt.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

17. I mötet med brukare och patienter del 2

I det avslutande delmomentet berör Katri utmaningar med arbetet.

Utbildare: Katri Cronlund
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Etik och människans livsvillkor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Etik och människans livsvillkor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Etik och människans livsvillkor 762 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt