Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Produktion och logistik | 1 timme och 28 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att samla in fakta med vår praktiska och lättförståeliga utbildning online. Lär dig allt om tekniker och strategier för effektiv faktainsamling. Börja redan idag!

I utbildningen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar får du lära dig grundläggande kunskaper om förlustkartläggning och hur du tar fram beslutsunderlag för att kunna prioritera och genomföra förbättringsarbete, undvika produktionsbortfall samt rikta investeringsinsatser där de behövs i verksamheten. Du får även tillgång till användbara mallar.

Ta gärna del av utbildningarna Värdeflödesanalys och Effektivitet, förluster och mätetal.

Relevanta nyckelord: Dataanalys, Kvantitativ forskning, Statistik, Datainsamling, Datahantering, Forskningsmetoder, Informationsinsamling, Marknadsundersökning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Syfte med faktainsamlingar och kapacitetsmätningar
 • För- och nackdelar med olika metoder för faktainsamling
 • Verktyg för faktainsamling
 • Att genomföra frekvensstudier
 • Att använda spaghettidiagram
 • Förberedelser inför manuell kapacitetsmätning
 • Vad observatörer behöver tänka på vid kapacitetsmätning
 • Vad arrangörer behöver tänka på vid kapacitetsmätning
 • Vad arrangörer behöver göra efter kapacitetsmätning
 • Att skapa en visuell presentation
 • Att tydliggöra utveckling och mätningsresultat
 • Prioritera genom tabeller
 • Användbara mallar

Delmoment

1. Introduktion till kursen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

2. Syfte med faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

I delmomentet förklarar Ronny fördelarna med att samla in fakta och genomföra kapacitetsmätningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

3. Olika metoder för faktainsamling

I delmomentet tar Ronny upp för- och nackdelar med olika metoder för faktainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

4. Överblick och verktyg för faktainsamling

I delmomentet förklarar Ronny hur olika verktyg kan användas för faktainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

5. Frekvensstudier

I delmomentet förklarar Ronny hur du genomför en frekvensstudie.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

6. Spaghettidiagram

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan använda spaghettidiagram.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

7. Översikt över manuell kapacitetsmätningProva!

I delmomentet går Ronny översiktligt igenom manuell kapacitetsmätning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

8. Förberedelser inför en manuell stor kapacitetsmätning

I delmomentet lyfter Ronny fram viktiga förberedelser inför att genomföra en kapacitetsmätning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

9. Genomförande - Uppgifter för observatörer

I delmomentet ger Ronny tips på vad observatörer bör tänka på vid genomförandet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

10. Genomförande - Vad gör arrangörerna under kapacitetsmätningen?

I delmomentet ger Ronny tips på vad arrangörer bör tänka på vid genomförandet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

11. Att göra för arrangörer efter mätningen

I delmomentet tar Ronny upp vad arrangörerna behöver göra efter mätningen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

12. Visualisering och presentation

I delmomentet går Ronny igenom ett exempel.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

13. Tillgänglighet, cykeltider och kvalitetsutbyte

I delmomentet visar Ronny hur du kan använda tabellen för att prioritera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

14. MTBF, MDT och antal förlorade produkter

I delmomentet förklarar Ronny innebörden av förkortningarna MTBF och MDT.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

15. Utveckling

I delmomentet ger Ronny ett exempel på hur utvecklingen kan visas i en presentation.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

16. Kommentarer från observatörer

I delmomentet tar Ronny upp exempel på kommentarer från observatörer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

17. Blankett och sammanställningsmall

I delmomentet går Ronny igenom mallarna som finns tillgängliga i extramaterialet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

18. Kapacitet- och TAK-mall

I delmomentet går Ronny igenom mallarna som finns tillgängliga i extramaterialet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

19. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar 538 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt