Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele

Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele

Vård och omsorg | 26 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur man använder sele för säker lyftning med vår utbildning online. Få expertkunskap och börja din resa mot säkrare förflyttningar. Börja redan idag!

Utbildningen riktar sig till alla som någon gång behöver hjälpa någon upp som har fallit. I utbildningen gås det igenom vad du ska tänka på när du träffar på en person som har fallit och hur du kan hjälpa personen att komma upp. Du får lära dig hur du med stöd av det naturliga rörelsemönstret kan hjälpa någon upp utan att använda hjälpmedel. I utbildningen ingår även en genomgång av hur du hjälper någon upp med hjälp av lyftsele.

Gå gärna utbildningen med dina kollegor och öva tillsammans, då de praktiska övningarna är en mycket viktig del av inlärningen. Under kursmaterialet i dokumentet Summering finner du instruktioner för att kunna öva på de förflytningsmoment som tas upp.

När du genomför utbildningen blir du delexaminerad i den kortare versionen Upp från golv - Introduktionskurs och den längre versionen Upp från golv - Lyft med mobila personlyftar.

Relevanta nyckelord: Lyftsele, Förflyttningsteknik, Sjukgymnastik, Arbetsmiljö, Ryggskador, Belastningsskador, Arbetsställningar, Förebyggande åtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad du ska tänka på när du träffar på någon som har ramlat
  • Hur du hjälper någon upp med lyftsele
  • Att tänka på efter ett fall har inträffat

Delmoment

0. Introduktion till kursen Upp från golv

Utbildare Anna Skaring presenterar kursens innehåll och upplägg. Hon presenterar även sin medverkande kollega Sofia Biderholt.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

1. När någon har fallit

I delmomentet förklarar Anna vad du bör tänka på när du ska hjälpa någon som har ramlat.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

2. Ta sig upp utan hjälpmedelProva!

I delmomentet visar Anna på Sofia hur du kan hjälpa någon upp utan hjälpmedel.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

3. Ta sig upp med lyftsele

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du hjälper någon upp med lyftsele.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

4. Efter ett fall

I delmomentet går Anna igenom vad du bör göra efter att ett fall har inträffat för att förebygga att det inte sker igen.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

5. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. Under kursmaterial i dokumentet Summering finner du instruktioner för hur du ska öva praktiskt under och efter kursen. Det är mycket viktigt att träna på det som du har lärt dig för att kunna använda dig av kunskaperna i ditt arbete.

 Via länken finner du Vårdhandboken https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/oversikt/

Kontakta den hjälpmedelscentral som finns i din region för information och riktlinjer samt din arbetsgivare kring de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Via länken finner du Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/balansera-mera-sa-har-tar-du-dig-upp-om-du-ramlat-broschyr.pdf

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele 1019 1 750 Lägg i varukorg

Kontakt