Framförandeteknik - Skapa engagemang i det digitala rummet

Framförandeteknik - Skapa engagemang i det digitala rummet

Kommunikation | 23 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du skapar engagemang i det digitala rummet med hjälp av effektiva framförandetekniker. Förbättra dina förmågor att presentera och nå ut till din publik online.

Den här utbildningen berör ett antal handfasta tips för hur du kan öka förutsättningarna för att uppnå intressantare, mer levande och energigivande digitala möten.

Relevanta nyckelord: Presentationsteknik, Kroppsspråk, Röstkontroll, Retoriska figurer, Taluppbyggnad, Publikengagemang, Argumentation, Övertygelse

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Digital mötesetikett, vad är det?
  • Att skapa god digital möteskultur
  • Att alltid åstadkomma involvering och delaktighet
  • Bemötande i det digitala sammanhanget
  • Pedagogik och retorik i det digitala sammanhanget
  • Att åstadkomma ett tilltal som fungerar digitalt
  • Att uppnå maximal mental närvaronivå i det digitala sammanhanget
  • Att uppnå intressantare, roligare, än mer engagerande digitala möten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Framförandeteknik och retorik

Utbildare Per Furumo presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

1. Mötesetikett

I delmomentet går Per igenom mötesetikett.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

2. Pedagogik och retorikProva!

I delmomentet går Per igenom pedagogik och retorik.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

3. Tilltal

I delmomentet berör Per tilltal.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

4. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Per Furumo
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Framförandeteknik - Skapa engagemang i det digitala rummet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Framförandeteknik - Skapa engagemang i det digitala rummet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Framförandeteknik - Skapa engagemang i det digitala rummet 1082 1 1675 Lägg i varukorg

Kontakt