Grundläggande livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien

Arbetsmiljö och säkerhet | 1 timme och 16 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina livsmedelshygien kunskaper genom en flexibel och praktisk online utbildning. Börja redan idag!

Grundläggande livsmedelshygien är en utbildning vars mål är att ge dig större förståelse för och rätt verktyg för att hantera livsmedelshygien på din arbetsplats. Det är många faktorer som styr och genom att få en bättre helhetsbild kring risker och förutsättningar är det lättare att bedriva ett förebyggande arbete.

Relevanta nyckelord:Livsmedelssäkerhet, HACCP, Mikrobiologi, Livsmedelslagstiftning, Allergener, Kylförvaring, Hygienrutiner, Rengöring och desinfektion

Publicerad: 2021-05-03

Innehåll

 • Mikrobiologiska faror
 • Kemiska faror
 • Fysiska faror
 • Allergena faror
 • Kontamination
 • Egenkontroll
 • Grundförutsättningar
 • Övningar
 • HACCP
 • Internrevision
 • Krav och lagstiftning
 • Riskgrupper och redlighet
 • Avvikelser och korrigerande åtgärder

Delmoment

0. Introduktion till Grundläggande livsmedelshygien

Utbildare Johan Mether presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

1. FarorProva!

I delmomentet går Johan igenom faror på arbetsplatsen.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

2. Mikrobiologiska faror del 1 - Bakterier

I delmomentet tar Johan upp bakterier.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

3. Mikrobiologiska faror del 2 - Virus, parasiter och mögel

I delmomentet går Johan igenom virus, parasiter och mögel.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

4. Kemiska faror

I delmomentet berättar Johan om kemiska faror.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

5. Fysiska faror

I delmomentet går Johan igenom fysiska faror.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

6. Allergena faror

I delmomentet tar Johan upp allergena faror.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

7. Övning - Faror

I delmomentet delar Johan med sig av en övning.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

8. Kontamination

I delmomentet förklarar Johan vad kontamination innebär.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

9. Egenkontroll

I delmomentet går Johan igenom egenkontroll.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

10. Övning - Skapa en egen rutin

I delmomentet delar Johan med sig av en övning.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

11. Grundförutsättningar - Rengöring

I delmomentet går Johan igenom grundförutsättningarna vid rengöring.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

12. Grundförutsättningar - Personlig hygien och dricksvatten

I delmomentet går Johan igenom grundförutsättningarna för dricksvatten och vid personlig hygien.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

13. Grundförutsättningar - Avfall och utbildning

I delmomentet går Johan igenom grundförutsättningarna vid avfallshantering. Han tar även upp vikten av utbildning.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

14. Grundförutsättningar - Inköp, varumottagning och skadedjur

I delmomentet tar Johan upp grundförutsättningarna för inköp, varumottagning och hantering av skadedjur.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

15. Grundförutsättningar - Underhåll och märkning

I delmomentet tar Johan upp grundförutsättningarna vid underhåll och märkning.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

16. Övning - Märkning

I delmomentet delar Johan med sig av en övning.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

17. HACCP

I delmomentet går Johan igenom HACCP.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

18. Internrevision

I delmomentet berör Johan internrevision.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

19. Krav och lagstiftning

I delmomentet går Johan igenom krav och rådande lagstiftning.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

20. Riskgrupper och redlighet

I delmomentet tar Johan upp riskgrupper och redlighet.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

21. Avvikelser och korrigerande åtgärder

I det avslutande delmomentet berör Johan avvikelser och korrigerande åtgärder.

Utbildare: Johan Mether
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grundläggande livsmedelshygien och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grundläggande livsmedelshygien måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grundläggande livsmedelshygien 915 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt