Hinder och strategi

Hinder och strategi

Arbetsmarknad | 18 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Upptäck effektiva strategier för att övervinna hinder med hjälp av vår online utbildning. Förbättra din utbildningsupplevelse och nå dina mål med vår expertguide. Lär dig effektivt och enkelt idag!

I den här kursen får du möjlighet att skapa överblick över vilka hinder som finns i din väg och att välja strategier för att hantera dessa.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord:Problemlösning, Strategisk planering, Beslutsfattande, Kommunikation, Innovativt tänkande, Riskhantering, Resursplanering, Förändringshantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Hinder och strategier
  • Att kartlägga hinder
  • Att välja strategi
  • Resurser och möjligheter
  • Prioritering

Delmoment

1. Introduktion till Hinder och strategi

I delmomentet introducerar Jenny området om hinder och strategier för att övervinna dessa.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

2. Att kartlägga hinder

I delmomentet berör Jenny hur hinder kan kartläggas. Under kursmaterial finner du en övning om att kartlägga hinder.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

3. Vilken strategi är lämplig?

I delmomentet berör Jenny hur hinder kan hanteras. Under kursmaterial finner du en övning om att hantera hinder.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

4. Resurser och möjligheter

I delmomentet går Jenny igenom resurser och möjligheter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

5. Prioritera och sammanfattning av resurser

I delmomentet visar Jenny hur du kan prioritera dina resurser. Under kursmaterial finner du en övning om att kartlägga vilka resurser som du behöver ha.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hinder och strategi och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hinder och strategi måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hinder och strategi 1043 1 260 Lägg i varukorg

Kontakt