Kommunikation - Grundkurs

Kommunikation - Grundkurs

Kommunikation | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de viktigaste aspekterna av kommunikation med en online utbildning. Förbättra dina färdigheter och bli en effektiv kommunikatör idag. Börja din resa nu!

Den här grundkursen i kommunikation ger dig en ökad förståelse för din egen och andra människors verklighetsuppfattning och sätt att kommunicera. Du får lära dig om yttre och inre filter, att identifiera olika representationssystem och att nå människor på rätt kanal. Genom utbildningen får du lättare att skapa kontakt med andra och att förstå vad de vill och behöver.

Kommunikation - Grundkurs förser dig med användbara modeller och verktyg för att förstå olika perspektiv, använda feedback på rätt sätt, undvika kommunikationsfällor, bli smidigare i din frågeteknik och att lära dig att säga nej.

Utbildningen passar dig som antingen privat eller i ditt yrke vill bli bättre på att förstå andra människor och lära dig att kommunicera på det sätt som passar mottagaren bäst.

Relevanta nyckelord:Kommunikation, Samtalsmetodik, Retorik, Feedback, Konflikthantering, Muntlig kommunikation, Skriftlig kommunikation, Kulturkommunikation

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Din karta av verkligheten
 • Det finns inga misslyckanden
 • Yttre och inre filter
 • Att skapa rapport
 • Att identifiera och förstå olika representationssystem
 • Ansvar för kommunikationen och att sända på mottagarens kanal
 • Frågeteknik
 • Feedbacktrappan
 • Kommunikationskuben
 • Att se situationer ur olika perspektiv
 • Konsten att säga nej

Delmoment

0. Introduktion till Kommunikation - Grundkurs

Utbildare Birgitta Sjöstrand presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

1. Tre övertygelserProva!

I delmomentet går Birgitta igenom tre övertygelser som du behöver ha med dig.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

2. Hur vi fungerar

I delmomentet förklarar Birgitta hur intryck sållas genom yttre och inre filter.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

3. Rapport

I delmomentet går Birgitta igenom innebörden av det franska ordet rapport.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

4. Filter och att sända på samma kanal

I delmomentet tar Birgitta upp vilka representationssystem som finns och hur de fungerar.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

5. Frågor

I delmomentet går Birgitta in på hur du använder bra frågeteknik.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

6. Feedback del 1

I delmomentet tar Birgitta upp när och hur det är lämpligt med feedback.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

7. Feedback del 2

I delmomentet förklarar Birgitta feedbacktrappan.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

8. Byte av perspektiv

I delmomentet förklarar Birgitta hur du kan arbeta med olika perspektiv.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

9. Konsten att säga nej

I det avslutande delmomentet summerar Birgitta kursen och delar med sig av tips kring hur du blir bättre på att säga nej.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kommunikation - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kommunikation - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kommunikation - Grundkurs 312 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt