Konflikthantering för chefer och ledare

Konflikthantering för chefer och ledare

Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här kursen fokuserar på att förebygga och hantera konflikter i arbetsmiljön för dig som är chef eller ledare. Genom att skapa tydliga ramar och förväntningar samt förstå och uppskatta olikheterna hos medarbetarna kan man skapa en positiv arbetsmiljö och därmed minska risken för att konflikter uppstår. Kursen ger verktyg som perspektivmodellen och "jag"-budskapet för att hantera konflikter och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Dessutom betonas vikten av att lösa problem vid källan och att agera tidigt för att undvika att konflikter växer till sig.

Kursen riktar sig till chefer och ledare men kan vara användbar för alla som vill förbättra sin förmåga att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen. Genom att delta i kursen kan man förvänta sig att utveckla sina kommunikationsfärdigheter, öka förståelsen för olika perspektiv och få praktiska verktyg för att skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö.

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Förebygga konflikter
  • Förstå olika perspektiv
  • Tydlig kommunikation
  • Skapa rättvisa och schyst arbetsmiljö
  • Hantera konflikter
  • Lös konflikter vid källan
  • Hantera problem i ett tidigt skede
  • Feedback med omtanke och nyfikenhet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konflikthantering

Utbildaren Malin Trossing presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Förebygga - Ramar och förväntningar, även i bemötandet

Detta delmoment handlar om att förebygga konflikter genom att skapa tydlighet i ramar och förväntningar. Malin betonar vikten av att förstå olika medarbetares perspektiv och kommunicera på ett sätt som är tydligt för dem.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Olika behövs

Att förebygga konflikter handlar också om att lära känna varandra och förstå värdet av att alla människor är olika. Genom att komplettera varandra och tillåta olikheter kan arbetsgrupper fungera optimalt tillsammans.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Olika drivkrafter och behov

I detta delmoment fokuserar vi på att förstå och respektera olika drivkrafter hos människor. Genom att känna till och vara medveten om att människor har olika behov och motivationsfaktorer kan man skapa en arbetsmiljö där alla känner sig sedda och viktiga.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Schyst eller fairProva!

I detta delmoment betonas vikten av att skapa en rättvis och schysst arbetsmiljö för att förebygga konflikter och minska stress. Det handlar om att ge varje individ de förutsättningar de behöver och att lyssna på medarbetarnas upplevelser av rättvisa för att hitta gemensamma lösningar.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Hantera konflikter som redan finns - Perspektivmodellen

I detta delmoment går vi igenom perspektivmodellen som ett verktyg för att hantera konflikter. Genom att byta perspektiv och se situationen från medarbetarens synvinkel kan man få nya insikter och lösningsvägar.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Lös problem vid källan

I detta delmoment betonas vikten av att lösa problem och konflikter vid deras källa i stället för att bara behandla symptomen.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Lös problem när dom är små

I detta delmoment går vi igenom att hantera problem och konflikter i organisationen när de är små för att undvika att de växer till sig och blir svårare att lösa. Att våga ta tag i störningar och problem i ett tidigt skede minskar komplexiteten och ökar chanserna till förändring och positiva resultat.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Feedbacktrappan

I detta delmoment introduceras feedbacktrappan som en modell för att ge och ta emot feedback. Trappan beskriver olika reaktionssteg, från förkastande till förståelse, och betonar vikten av att lyssna och förstå feedbacken innan man tar ställning till förändring.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Feedback med omtanke

Delmomentet fokuserar på att få personer att förstå och acceptera feedback genom att använda omtanke och nyfikenhet i stället för att vara rättvisande och kritisk.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. Jag, inte Man

Det är viktigt att använda "jag"-budskap när man ger feedback för att göra den tydligare och lättare att ta emot. Genom att undvika att använda anklagande språk och i stället fokusera på sina egna känslor och behov blir feedbacken mer avväpnande och effektiv.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

11. Dramamodellen

I detta delmoment introduceras dramamodellen för att undvika att hamna i konfliktdramer på arbetsplatsen. Genom att undvika rollerna som offer, förövare och hjälpare och i stället fokusera på att stötta och tro på medarbetarna skapas en mer positiv och effektiv arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

12. Summering

Summering av utbildningen.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konflikthantering för chefer och ledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konflikthantering för chefer och ledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konflikthantering för chefer och ledare 1099 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt