Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Ekonomi | Produktion och logistik | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om grunderna i lagerstyrning med vår fördjupningskurs online. Förbättra dina färdigheter idag och bli en mästare på lagerhantering

I utbildningen får du fördjupa dig i lagerstyrning. Utbildningen behandlar prognoser av efterfrågan, konsekvenser av att använda uppskattningar, anskaffningsstrategier, servicenivåer, m.m.

Utbildningen är en fortsättning på Lagerstyrning - Grundkurs.

Publicerad: 2019-12-19

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Bestämning av framtida efterfrågan
 • Glidande medelvärde och Exponentiell utjämning
 • Prognosfel
 • Prognoskvalitet och servicenivå
 • Ledtidskvalitet och servicenivå
 • Leveransprecision och servicenivå
 • Anskaffningsstrategier
 • Konsekvenser av att använda uppskattningar
 • Antal dagar för bestämning
 • Kostnader vid val av orderkvantitet
 • Ekonomisk orderkvantitet - Wilsons formel
 • Sambandet mellan dagmetoden och ekonomisk orderkvantitet
 • Beställningspunktssystem
 • Kostnader för gardering mot osäkerhet
 • Bestämma antal dagars säkerhetslager
 • Servicenivåer och säkerhetslager
 • Olika servicenivådefinitioner
 • Uttagsfrekvens påverkar efterfrågevariationerna
 • Differentiering av säkerhetslager
 • Differentiera servicenivåer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Utbildare Roger Stokkedal presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

1. Bestämning av framtida efterfrågan

I delmomentet förklarar Roger hur du avgör framtida efterfrågan.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Glidande medelvärde och Exponentiell utjämning

I delmomentet går Roger igenom glidande medelvärde och exponentiell utjämning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Prognosfel

I delmomentet tar Roger upp prognosfel.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

4. Prognoskvalitet och servicenivå

I delmomentet berör Roger prognoskvalitet och servicenivå.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

5. Ledtidskvalitet och servicenivå

I delmomentet berör Roger ledtidskvalitet och servicenivå.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

6. Leveransprecision och servicenivå

I delmomentet berör Roger leveransprecision och servicenivå.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

7. Anskaffningsstrategier

I delmomentet går Roger igenom anskaffningsstrategier.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

8. Konsekvenser av att använda uppskattningar

I delmomentet går Roger igenom konsekvenser av att använda uppskattningar.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

9. Antal dagar för bestämning

I delmomentet tar Roger upp antal dagar för bestämning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

10. Kostnader vid val av orderkvantitet

I delmomentet tar Roger upp kostnader vid val av orderkvantitet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

11. Ekonomisk orderkvantitet - Wilsons formel

I delmomentet förklarar Roger Wilsons formel.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

12. Sambandet mellan dagmetoden och ekonomisk orderkvantitet

I delmomentet förklarar Roger sambandet mellan dagmetoden och ekonomisk orderkvantitet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

13. Beställningspunktssystem

I delmomentet går Roger igenom beställningspunktssystem.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

14. Kostnader för gardering mot osäkerhetProva!

I delmomentet tar Roger upp kostnader för gardering mot osäkerhet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

15. Konsekvenser av att använda uppskattningar

I delmomentet berör Roger konsekvenser av att använda uppskattningar.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

16. Bestämma antal dagars säkerhetslager

I delmomentet förklarar Roger hur du bestämmer antal dagars säkerhetslager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

17. Servicenivåer och säkerhetslager

I delmomentet går Roger igenom servicenivåer och säkerhetslager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

18. Olika servicenivådefinitioner

I delmomentet tar Roger upp servicenivådefinitioner.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

19. Uttagsfrekvens påverkar efterfrågevariationerna

I delmomentet förklarar Roger hur uttagsfrekvens påverkan efterfrågan.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

20. Differentiering av säkerhetslager

I delmomentet går Peter igenom differentiering av säkerhetslager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

21. Differentiera servicenivåer

I delmomentet tar Roger upp hur du differentierar servicenivåer.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

22. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lagerstyrning - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lagerstyrning - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lagerstyrning - Fördjupningskurs 750 1 3020 Lägg i varukorg

Kontakt