LAS - Lagen om anställningsskydd

LAS - Lagen om anställningsskydd

HR och personal | Juridik | 2 timmar och 57 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Lagen om anställningsskydd LAS med vår online utbildning. Få en solid grund att stå på och bli mer förberedd i ditt arbete. Börja idag.

LAS-utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen och att förstå hur arbetsrättsliga lagar förhåller sig till kollektivavtalen på arbetsmarknaden. Du får lära dig om de olika anställningsformerna i LAS och vilka regler som styr uppsägning på grund av personliga skäl, uppsägning på grund av arbetsbrist samt avskedande.

Du får lära dig hur du ska tänka för att kunna avgöra om det är sakliga skäl för uppsägning eller inte, samt veta hur du kan hantera besvärliga situationer. Eftersom det finns massor med olika typer av underrättelser, varsel och besked inom arbetsrätten får du även en beskrivning av i vilka situationer som de ska användas. Utbildningen innehåller även mycket information om andra regler i LAS och hur de fungerar.

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:
https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Relevanta nyckelord:Arbetsrätt, Anställningsavtal, Uppsägning, Arbetsgivarfrågor, Tidsbegränsade anställningar, Omställning, Anställningsform, Anställningstrygghet

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Anställningsformer
  • Sakliga skäl för uppsägning
  • Personliga skäl för uppsägning
  • Tvåmånadersregeln
  • Omplaceringsskyldigheten
  • Arbetsdomstolens termometer
  • Arbetsbrist
  • Företrädesrätt
  • Sanktioner

Delmoment

1. LAS - Introduktion till LAS

I delmomentet ger Göran en introduktion till LAS.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

2. LAS - Anställningsavtal och anställningsformerProva!

I delmomentet går Göran igenom anställningsformer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

3. LAS - Anställningsformer del 2 - Visstidsanställning

I delmomentet går Göran igenom visstidsanställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

4. LAS - Anställningsformer del 3 - Provanställning

I delmomentet går Göran igenom provanställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

5. LAS - Anställningsformer del 4 - Tidsbegränsad anställning

I delmomentet informerar Göran om skyldigheten att underätta arbetstagarens fackförening om en tidsbegränsad anställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

6. LAS - Anställningsformer del 5 - Vissa informationsregler

I delmomentet går Göran igenom regler avseende information.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

7. LAS - Anställningsformer del 6 - Annan anställning

I delmomentet berör Göran konkurrerande anställningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

8. LAS - Sakliga skäl för uppsägning

I delmomentet berör Göran sakliga skäl för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

9. LAS - Personliga skäl för uppsägning

I delmomentet berör Göran personliga skäl för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

10. LAS - Tvåmånadersregeln och Omplaceringsskyldigheten

I delmomentet förklarar Göran innebörden av tvåmånadersregeln samt omplaceringsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

11. LAS - Hur bedöms sakliga skäl?

I delmomentet förklarar Göran hur du bedömer sakliga skäl för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

12. LAS - Arbetsdomstolens termometer

I delmomentet tar Göran upp Arbetsdomstolen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

13. LAS - Arbersbrist del 1 - Allmänt om arbetsbrist

I delmomentet går Göran igenom uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

14. LAS - Arbetsbrist del 2 - Omplaceringsskyldighet och turordningsregler

I delmomentet fortsätter Göran att beröra uppsägning på grund av arbetsbrist och tar upp omplaceringsskyldigheten samt turordningsregler.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

15. LAS - Arbetsbrist del 3 - Varsel till Arbetsförmedlingen

I delmomentet tar Göran upp varsel till Arbetsförmedlingen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

16. LAS - Arbetsbrist del 4 - Hyvling

I delmomentet förklarar Göran regeln om hyvling.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

17. LAS - Företrädesrätt del 1 - Turordning och företrädesrätt

I delmomentet berör Göran reglerna om företrädesrätt.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

18. LAS - Företrädesrätt del 2 - Ekonomisk skada vid brott mot företrädesrätten

I delmomentet fortsätter Göran att gå igenom reglerna om företrädesrätt.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

19. LAS - Sanktioner del 1 - Introduktion till Sanktioner

I delmomentet ger Göran en introduktion till området om sanktioner.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

20. LAS - Sanktioner del 2 - Allmänt skadestånd

I delmomentet berör Göran skadestånd.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

21. LAS - Sanktioner del 3 - Sanktioner vid felaktiga uppsägningar

I delmomentet tar Göran upp sanktioner vid felaktiga uppsägningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

22. LAS - Sanktioner del 4 - Avskedande - Vad gäller under tiden som tvisten pågår?

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller under tiden som tvisten pågår.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

23. LAS - Sanktioner del 5 - Facklig förtroendeman del 1 - Uppsägning på grund av arbetsbrist

I delmomentet tar Göran upp uppsägning av facklig förtroendeman på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

24. LAS - Sanktioner del 6 - Facklig förtroendeman del 2 - Ogiltighetsförklaring av avskedande

I delmomentet tar Göran upp ogiltighetsförklaring av avskedande av facklig förtroendeman.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

25. LAS - Sanktioner del 7 - Vad gäller om arbetstagaren vinner tvist om ogiltighet?

I delmomentet förklarar Göran den rättsliga påföljden för arbetsgivaren.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

26. LAS - Sanktioner del 8 - Ekonomiskt skadestånd

I delmomentet berör Göran vad som gäller vid ekonomiskt skadestånd.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

27. LAS - Ålderspensionärer

I delmomentet går Göran igenom reglerna som gäller för ålderspensionärer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

28. LAS - Hel sjukersättning - SLUTPROV LAS

I delmomentet berör Göran hel sjukersättning. I det här delmomentet genomför du slutprov för samtliga delmoment i "LAS - Lagen om anställningsskydd".

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LAS - Lagen om anställningsskydd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LAS - Lagen om anställningsskydd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LAS - Lagen om anställningsskydd 1026 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt