Misskötsamhet och disciplinärenden

Misskötsamhet och disciplinärenden

HR och personal | 15 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här kursen ger kunskap och förståelse för hanteringen av misskötsamhet på arbetsplatsen, från definitionen av vad som inkluderas i begreppet till hur man genomför en korrekt process för disciplinära åtgärder, uppsägning och avsked.

Genom att belysa viktiga lagar såsom Lagen om anställningsskydd (LAS) och betydelsen av sakliga skäl, får du de verktyg som krävs för att hantera komplexa situationer på ett professionellt sätt. Vikten av dokumentation, muntlig kommunikation, erinran och varning är några av de kärnfrågor som kommer att förklaras närmare.

Du kommer att lära dig navigera i arbetsrättsliga frågor för att säkerställa en rättssäker process, vilket kommer göra dig väl förberedd för att hantera misskötsamhet inom organisationer.

Kursen är av stor vikt för chefer, HR-personal och fackliga ombud som önskar stärka sin kompetens inom arbetsrätt och skapa en rättssäker arbetsprocess och förståelse för hanteringen.

Publicerad: 2024-03-01

Innehåll

  • Misskötsamhet
  • Arbetsrätt
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Dokumentation
  • Uppsägning
  • Avsked
  • Facklig överläggning

Delmoment

0. Introduktion till Misskötsamhet och disciplinärenden

Utbildare Maria Olofsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

1. Definition av misskötsamhetProva!

I detta delmoment förklaras definitionen av misskötsamhet inom arbetslivet, inkluderande exempel och hur arbetsgivaren bör hantera dessa situationer genom samtal, erinran och varning.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

2. Reglering av uppsägningsförfarandet

I detta delmoment beskrivs regleringen av uppsägningsförfarandet enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), med fokus på sakliga skäl för uppsägning och vikten av att följa en korrekt process.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

3. Vikten av dokumentation

I detta delmoment betonas vikten av dokumentation vid hantering av misskötsamhet för att säkerställa en korrekt process vid eventuella rättsliga prövningar.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

4. Hantering av misskötsamhet

I detta delmoment diskuteras hur man bör agera vid upptäckt av misskötsamhet, inkluderande bedömning av situationen och uppföljning.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

5. Arbetsprocess vid uppsägning p.g.a. personliga skäl

I detta delmoment genomgås arbetsprocessen vid uppsägning på grund av personliga skäl, med tydliga steg enligt Lagen om anställningsskydd.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

6. Arbetsprocess vid ett avskedsförfarande

I detta delmoment beskrivs arbetsprocessen vid ett avskedsförfarande, med viktiga aspekter att tänka på vid allvarliga överträdelser.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

7. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Misskötsamhet och disciplinärenden och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Misskötsamhet och disciplinärenden måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Misskötsamhet och disciplinärenden 1142 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt