Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Arbetsmiljö och säkerhet | Kommunikation | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på konflikthantering med vår utbildning online. Få redskap och tips för att hantera konflikter på ett effektivt sätt.

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder är en utbildning som klargör när poliser, vakter och andra tjänstemän samt privatpersoner har rätt att begå handlingar som under andra omständigheter skulle anses brottsliga. Utbildningen tar upp objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder, vad som gäller i situationer när våld eller hot riktas mot tjänsteman samt vad Arbetsmiljölagen föreskriver avseende krishantering och efterarbete vid hot och våld på arbetsplatsen.

Utbildningen berör vilken grad av våld som får brukas vid fara för liv, hälsa och egendom, och syftar till att du ska känna dig insatt i dina rättigheter och trygg i att agera med civilkurage vid ingripande för att skydda dig själv och andra människor från våldsamma angrepp.

Utbildningen riktar sig till såväl säkerhetspersonal som medarbetare inom vård och skola och andra som kan tänkas hamna i hotfulla situationer.

Relevanta nyckelord: Arbetsrätt, Konflikthantering, Ansvarsfrihet, Skadestånd, Lagstiftning, Diskriminering, Maktmissbruk, Brottsofferstöd

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Ansvarsfrihetsgrunder
 • Objektiva rekvisit
 • Subjektiva rekvisit
 • Nödvärn
 • Laga befogenhet
 • Lydnads upprätthållande
 • Nöd
 • Bistå annan
 • Excess
 • Samtycke
 • Förmans befallning
 • Putativ gärning
 • Angrepp på egen rättssfär
 • Envarsgripande
 • Särskilt rättsskydd för tjänsteman
 • Krishantering och efterarbete vid hot- och våldssituationer

Delmoment

1. Introduktion till kursen Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll och går igenom definitioner enligt Brottsbalken.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Nödvärn

I delmomentet förklarar Erik innebörden av nödvärn och när du har rätt att handla i nödvärn.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Laga befogenhet

I delmomentet förklarar Erik innebörden av laga befogenhet.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Lydnads upprätthållande

I delmomentet förklarar Erik innebörden av lydnads upprätthållande.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Nöd

I delmomentet förklarar Erik innebörden av att vara i eller handla i nöd.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Bistå annan

I delmomentet förklarar Erik innebörden av att bistå annan.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Excess

I delmomentet förklarar Erik innebörden av excess.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Samtycke

I delmomentet förklarar Erik innebörden av samtycke.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Förmans befallning

I delmomentet förklarar Erik innebörden av förmans befallning.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Allmänna grunder för ansvarsfrihet - Putativ gärning

I delmomentet förklarar Erik innebörden av putativ gärning.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

11. Angrepp på egen rättssfär

I delmomentet förklarar Erik innebörden av angrepp på egen rättssfär.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

12. EnvarsgripandeProva!

I delmomentet förklarar Erik innebörden av envarsgripande.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

13. Våld och hot mot tjänsteman 17-1 kap.

I delmomentet förklarar Erik innebörden av våld och hot mot tjänsteman.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

14. Förgripelse mot tjänsteman 17-2 kap.

I delmomentet förklarar Erik innebörden av förgripelse mot tjänsteman.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

15. Våldsamt motstånd 17-4 kap.

I delmomentet förklarar Erik innebörden av våldsamt motstånd.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

16. Åtnjuter samma skydd som tjänsteman 17-5 kap.

I delmomentet förklarar Erik vem som kan få samma skydd som tjänstemän.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

17. Våld och hot i arbetsmiljö

I delmomentet förklarar Erik vad Arbetsmiljölagen säger om våld och hot i arbetsmiljön.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

18. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder 520 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt