Resiliens och självledarskap

Resiliens och självledarskap

Ledarskap | Personlig utveckling | 1 timme och 21 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig tekniker för att hantera stress och öka din resiliens samtidigt som du utvecklar dina självledarskapsfärdigheter. Kom igång med utbildning online.

I utbildningen får du kunskaper om och träning i de sex förmågorna för resiliens och hur dessa kan bida till din egen måluppfyllelse samt återhämtning och livsbalans. Resiliens betyder just återhämtningskraft och handlar om hur du kan få framgång genom att hantera utmaningar och lyckas med att nå dina mål och samtidigt mår bra på vägen.

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll och vill leda dig själv eller andra mer effektivt och på nya sätt.

Under utbildningen får du skatta dig själv, sätta upp mål samt träna de olika förmågorna i praktiska moment. I början av utbildningen gör du en handlingsplan och tidsplan för hur du vill utveckla dig och vilka mål som är viktiga var för sig. Mellan varje delmoment gör du egna hemuppgifter och använder en skrivbok som du antecknar i. Du kan genomföra utbildningen i din egen takt. Under varje delmoment får du teori, övningar och tips.

Läs gärna boken Resiliens och självledarskap vid sidan om utbildningen för att få mer underlag att inspireras av. Vänligen observera att boken inte ingår i utbildningen.

Relevanta nyckelord: Resiliens, Självledarskap, Psykologisk flexibilitet, Motståndskraft, Positiv psykologi, Stresshantering, Personlig utveckling, Förändringskompetens

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Begreppsförklaringar
  • Skatta dina förmågor
  • Sätt upp mål
  • Målfokus
  • Strategier för att hantera störningar och motstånd
  • Etisk kompass - dina värderingar
  • Livsbalans, livets arenor och medvetna val
  • Självinsikt, inre balans och beslutsfattande
  • Empatins betydelse - för dig och för andra

Delmoment

0. Introduktion till kursen Resiliens och självledarskap

Utbildare Susanne Bergman presenterar kursens innehåll och upplägg. Hon förklarar även varför resiliens är viktigt när du vill leda dig själv och andra människor. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

1. Introduktion till resiliens

I delmomentet går Susanne igenom begreppet resiliens och beskriver de sex förmågorna som stärker din resiliens. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om resiliens.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

2. Hemuppgift - Introduktion till resiliens

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om resiliens.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

3. Målfokus

I delmomentet förklarar Susanne målfokus och hur du kan arbeta med det på egen hand. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om målfokus.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

4. Hemuppgift - Målfokus

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om målfokus.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

5. Att hantera motstånd

I delmomentet berör Susanne förmågan att hantera motstånd och strategier för att lyckas trots motstånd. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om att hantera motstånd.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

6. Hemuppgift - Att hantera motstånd

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om att hantera motstånd.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

7. Medvetenhet om värderingar

I delmomentet berör Susanne medvetenhet om värderingar och hur vi kan leva och kommunicera våra värderingar. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om medvetenhet om värderingar.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

8. Hemuppgift - Medvetenhet om värderingar

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om medvetenhet om värderingar.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

9. Balans i livet

I delmomentet lyfter Susanne frågan kring livsbalans utifrån livets olika arenor och de fyra intelligenserna. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om livsbalans.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

10. Hemuppgift - Balans i livet

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om balans i livet.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

11. Självinsikt

I delmomentet tar Susanne upp självinsikt och hur viktigt det är att reflektera över det som du känner samt att ta hand om din insida för att må bra. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om självinsikt.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

12. Hemuppgift - Självinsikt

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om självinsikt.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

13. EmpatiProva!

I delmomentet går Susanne igenom begreppet empati och hur förståelse för andra kan bidra till att du utvecklas, blir bättre och även får med dig andra när du vill uppfylla mål. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation om empati.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

14. Hemuppgift - Empati

I delmomentet får du genomföra en hemuppgift om empati.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

15. Summering av kursen och nästa steg

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Du uppmuntras även att arbeta vidare med din resilienskompass.

Utbildare: Susanne Bergman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Resiliens och självledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Resiliens och självledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Resiliens och självledarskap 1001 1 2805 Lägg i varukorg

Kontakt