Underhåll, service och driftsäkerhet

Underhåll, service och driftsäkerhet

Produktion och logistik | 4 timmar och 51 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om vikten av underhåll, service och driftsäkerhet för att säkerställa att din utrustning fungerar på ett tillförlitligt sätt. Börja din utbildning online idag.

Om du någon gång har frågat dig om du har råd med underhåll bör du vända på frågeställningen: Har du råd att avstå från underhållsarbete? I utbildningen Underhåll, service och driftsäkerhet klargörs definition och syfte med underhållsarbete, hur du går tillväga för att upptäcka, prioritera och åtgärda problem samt vilka förebyggande insatser du kan ta till för att säkerställa att problemen inte ska uppstå. Du får lära dig om förbättringsansvar och tvärfunktionella förbättringsteam, styrning och planering, att genomföra mätningar och att hantera frågeställningar kring driftsäkerhet, tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitetsutbyte, reservdelshantering, verksamhets- och kompetensutveckling, m.m.

Relevanta nyckelord: Periodiskt underhåll, Teknisk support, Förebyggande underhåll, Tillgänglighet, Reservdelar, Felavhjälpning, Serviceavtal, Driftsäkerhetsåtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Definition och syfte med underhåll
 • Anläggningens olika faser
 • Produkter, processer och människor
 • Akut avhjälpande
 • Problemupptäckt och felsökning
 • Återställande, reparation, kontroll och prioritet
 • Analys, felsökning och återställande
 • Kontroll och efterarbete
 • Förebyggande, planerat underhåll
 • Bakomliggande orsaker
 • Frekvensstyrt underhåll
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • FU-beredning
 • Operatörsunderhåll
 • Korta och långa stopp
 • Inkanaler för optimering och trimning
 • Rotorsaker
 • Variationer och variationskällor
 • Stabilitet och specifikationsgränser
 • Förbättringsansvar
 • Tvärfunktionella förbättringsteam
 • Styrning och planering
 • Mätningar och mätetal
 • Driftsäkerhet
 • TAK-OEE
 • Tillgänglighet
 • Anläggningsutnyttjande
 • Kvalitetsutbyte
 • Nyanskaffningsprocess
 • Visuella utrustningar
 • Reservdelshantering
 • Verksamhetsutveckling
 • Dokument och underlag vid underhåll
 • Kompetensutveckling

Delmoment

0. Introduktion till kursen Underhåll, service och driftsäkerhet

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

1. Inledning - Definition underhåll

I delmomentet definierar Ronny standarden för svenskt underhåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

2. Lönar det sig?

I delmomentet förklarar Ronny syftet med underhåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

3. Underhåll, en del av en helhet

I delmomentet förklarar Ronny underhållets del i helheten.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

4. Anläggningens olika faserProva!

I delmomentet går Ronny igenom anläggningens olika faser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

5. Produkter, processer och människor

I delmomentet tar Ronny upp kopplingen mellan produkter, processer och människor.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

6. Akut avhjälpande flöden

I delmomentet går Ronny in på vad som händer vid akut avhjälpande flöden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

7. Problemupptäckt, felsökning, m.m.

I delmomentet tar Ronny upp problemupptäckt, felsökning, m.m.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

8. Återställande, reparation, kontroll, prioritet, m.m.

I delmomentet går Ronny igenom återställande, reparation, kontroll, prioritet, m.m.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

9. Analys, felsökning, återställande

I delmomentet tar Ronny upp analys, felsökning och återställande.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

10. Kontroll, efterarbete, m.m.

I delmomentet tar Ronny upp kontroll, efterarbete, m.m.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

11. Förebyggande, planerat underhåll

I delmomentet går Ronny igenom förebyggande, planerat underhåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

12. Bakomliggande orsaker

I delmomentet berör Ronny bakomliggande orsaker.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

13. Frekvensstyrt underhåll

I delmomentet går Ronny igenom frekvensstyrt underhåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

14. Tillståndsbaserat underhåll

I delmomentet tar Ronny upp tillståndsbaserat underhåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

15. FU-beredning

I delmomentet berör Ronny FU-beredning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

16. Operatörsunderhåll

I delmomentet går Ronny in på operatörsunderhåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

17. Korta och långa stopp

I delmomentet går Ronny igenom korta och långa stopp.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

18. Inkanaler för optimering och trimning

I delmomentet tar Ronny upp inkanaler för optimering och trimning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

19. Rätt från början

I delmomentet förklarar Ronny hur vi ser till att det blir rätt från början genom förebyggande arbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

20. Rotorsaker

I delmomentet går Ronny igenom rotorsaker.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

21. Variationer

I delmomentet tar Ronny upp variationer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

22. Variationskällor

I delmomentet tar Ronny upp variationskällor.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

23. Stabilitet och specifikationsgränser

I delmomentet går Ronny in på stabilitet och specifikationsgränser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

24. Förbättringsansvar

I delmomentet går Ronny igenom förbättringsansvar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

25. Tvärfunktionella förbättringsteam

I delmomentet förklarar Ronny hur vi kan skapa tvärfunktionella förbättringsteam.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

26. Styrning och planering

I delmomentet tar Ronny upp balans mellan resurser och behov.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

27. Daglig styrning

I delmomentet visar Ronny hur du får den dagliga styrningen att fungera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

28. Mätningar och mätetal

I delmomentet tar Ronny upp insamlande av fakta och mätetal.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

29. Driftsäkerhet

I delmomentet berör Ronny driftsäkerhet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

30. TAK-OEE

I delmomentet går Ronny igenom TAK-OEE.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

31. Tillgänglighet

I delmomentet tar Ronny upp tillgänglighet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

32. Anläggningsutnyttjande

I delmomentet går Ronny igenom anläggningsutnyttjande.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

33. Kvalitetsutbyte

I delmomentet berör Ronny kvalitetsutbyte.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

34. Mer om mätetal

I delmomentet ger Ronny förslag på mätetal.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

35. Nyanskaffning, en viktig underhållsaktivitet

I delmomentet ger Ronny förslag på underhållsansvar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

36. Nyanskaffningsprocess

I delmomentet fortsätter Ronny att gå igenom nyanskaffningsprocessen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

37. Visuella utrustningar

I delmomentet ger Ronny tips på hur du kan använda visuella utrustningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

38. Reservdelshantering

I delmomentet tar Ronny upp frågeställningar kring reservdelshantering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

39. Verksamhetsutveckling

I delmomentet tar Ronny upp exempel på vad som kan ingå i verksamhetsutvecklingen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

40. Dokument och underlag

I delmomentet tar Ronny upp exempel på dokument och underlag som är nödvändiga för att underhåll ska fungera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

41. Kompetensutveckling

I delmomentet delar Ronny med sig av frågeställningar att reflektera kring.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

42. Summering av kursen

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 51 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Underhåll, service och driftsäkerhet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Underhåll, service och driftsäkerhet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Underhåll, service och driftsäkerhet 748 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt