Utdelning i fåmansaktiebolag - Huvudregeln

Utdelning i fåmansaktiebolag - Huvudregeln

Ekonomi | 24 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om huvudregeln för utdelning i fåmansaktiebolag. Få en bättre förståelse för hur utdelningar fungerar och vilka regler som gäller. Börja din utbildning online idag.

Utbildningen riktar sig till dig som driver ett aktiebolag och är ensam anställd i företaget. I utbildningen får du lära dig om huvudregeln för aktieutdelning samt om gränsbelopp, omkostnadsbelopp, lönebaserat utrymme och sparad utdelning.

Relevanta nyckelord: Beskattning, Aktieägare, Bolagsstyrning, Utdelningspolitik, Beskattning av utdelning, Investerare, Finansiell planering, Juridiska aspekter

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Allmänt om aktieutdelning
  • Definition av FÅAB
  • Gränsbelopp
  • Huvudregeln
  • Omkostnadsbelopp
  • Lönebaserat utrymme
  • Sparad utdelning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Utdelning i fåmansaktiebolag - Huvudregeln

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

1. Allmänt om aktieutdelning

I delmomentet berör Benny allmänna aspekter om aktieutdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

2. Definition av FÅAB

I delmomentet förklarar Benny definitionen av FÅAB.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

3. GränsbeloppProva!

I delmomentet berör Benny gränsbelopp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

4. Huvudregeln

I delmomentet tar Benny upp huvudregeln avseende aktieutdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

5. Omkostnadsbelopp

I delmomentet berör Benny omkostnadsbelopp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

6. Lönebaserat utrymme

I delmomentet tar Benny upp lönebaserat utrymme.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

7. Sparad utdelning

I det avslutande delmomentet tar Benny upp sparad utdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Utdelning i fåmansaktiebolag - Huvudregeln och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Utdelning i fåmansaktiebolag - Huvudregeln måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Utdelning i fåmansaktiebolag - Huvudregeln 756 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt